.::Strona główna      .::Wykaz dróg      .::Przetargi      .::Do pobrania     .::Kontakt           

 

    .:Strona główna   

        .:Przetargi        

     .:Do pobrania      

     .:Wykaz dróg      

      .:Mapa dróg       

      .:Utrudnienia      

         .:Kontakt         

  .:Sekcja Kolejowa

 

 

Powiat Opolski

 

 

 

 

Utrudnienia. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej

Informuje:

Ogólne standardy zimowego utrzymania dróg


LP

standard

Opis stanu utrzymania
drogi

Dopuszczalne odstępstwo od standardu
po ustaniu opadów
śniegu
od stwierdzenia wystąpienia
zjawiska
1. III Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 
Jezdnia posypanana:
Na całej długości i szerokości.

Luźny - 10 godz.

Zajeżdżony - występuje

zaspy, języki śniegowe - występują


lokalnie utrudnienia dla samochodów osobowych

w miejscach wyznaczonych:

gołoledź           - 10 godz.

Szron               - 10 godz.

Szadź               - 10 godz.

Lodowica        - 10 godz.

2. IV Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

luźny - 10godz.

Zajeżdżony - występuje

języki śnieżne - występują

zaspy - do 10 godz.

 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8h

w miejscach wyznaczonych:

 

gołoledź pośniegowa - 10 godz.

lodowica        - 10 godz.

3. V Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
Jezdnia posypana na odcinkach wyznaczonych przez Zarząd Dróg

luźny - 16 godz.

Zajeżdżony - występuje

nabój śnieżny - występuje

zaspy - występują do 24 godz.

 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

w miejscach wyznaczonych:

 

gołoledź pośniegowa- 10 godz.

4. VI Jezdnia zaśnieżona
Prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb 
Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg

Luźny - występuje.

Zajeżdżony - występuje

nabój śnieżny - występuje

zaspy - występują do 48 godz.

 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.

w miejscach wyznaczonych:

 

wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej