.::Strona główna      .::Wykaz dróg      .::Przetargi      .::Do pobrania     .::Kontakt           

 

    .:Strona główna   

        .:Przetargi        

     .:Do pobrania      

     .:Wykaz dróg      

      .:Mapa dróg       

      .:Utrudnienia      

         .:Kontakt         

  .:Sekcja Kolejowa

 

 

Powiat Opolski

 

 

 

 

Wykaz dróg.

 

Zarząd Dróg administruje drogami powiatowymi o łącznej długości 415,480 km (w tym ulic na obszarach miast 25,100 km), w ciągu których zlokalizowanych jest 31 obiektów mostowych.
 

Teren działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej obejmuje obszary gmin: Chodel, Józefów n. Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków.
 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO
POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIAST

Lp. Nr drogi Nazwa drogi od km do km Długość odcinka Długość odcinka o nawierzchni twardej Długość odcinka o nawierzchni gruntowej
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2236L Niezabitów - Łubki - Wojciechów 0+000 2+530 2,530 2,530 0,000
2 2237L Poniatowa - Kraczewice - Szczuczki 2+792 9+847 7,055 7,055 0,000
3 2240L Kolonia Chmielnik - Kierz - Cuple - Trzciniec 1+469 4+031 2,562 2,562 0,000
4 2241L Poniatowa - Stoczki - Kierz 0+000 3+523 3,523 3,523 0,000
5 2242L dr. woj. 832 - Wronów - Dąbrowa 3+040 3+584 0,544 0,544 0,000
6 2244L Trzciniec - Zalesie 0+000 2+732 2,732 2,373 0,359
7 2245L Ratoszyn - Grądy - Skrzyniec - Wierzchowiska Stare 0+000 6+592 6,592 6,592 0,000
8 2247L Chodel - Borzechów - Wilkołaz 0+000 7+095 7,095 7,095 0,000
9 2248L Chodel - Ratoszyn - Borzechów 0+000 8+589 8,589 8,589 0,000
10 2527L Kazimierz Dolny - Podgórz - Wilków 3+974 10+559 6,585 5,199 1,386
11 2528L Kazimierz Dolny - Dobre - Wilków 4+450 10+316 5,866 5,866 0,000
12 2529L Bochotnica - Kazimierz Dolny - Uściąż 8+938 10+671 1,733 1,733 0,000
13 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) - Kol. Rzeczyca - Zaborze - Niezabitów 1+700 2+784 1,084 1,084 0,000
5+533 11+760 6,227 6,227 0,000
14 2551L Kębło - Huta - Zaborze 3+353 3+899 0,546 0,000 0,546
15 2552L Wąwolnica - Poniatowa 4+335 12+691 8,356 8,356 0,000
16 2600L Podgórz - Dobre 0+000 3+090 3,090 1,799 1,291
17 2601L Dobre - Wólka Polanowska 0+000 3+412 3,412 3,412 0,000
18 2602L Zagajdzie - Rogów - Wólka Pol. - Kosiorów 0+000 9+480 9,480 6,045 3,435
19 2603L Szczekarków - Kosiorów - Trzciniec 0+000 4+862 4,862 4,370 0,492
20 2604L Wilków - Majdany - Zakrzów - Janiszów 0+000 17+870 17,870 17,870 0,000
21 2605L Wilków - Zagłoba - Łaziska - do drogi nr 824 0+000 20+792 20,792 20,792 0,000
22 2606L Wilków - Wólka Polanowska - Karczmiska 0+000 10+156 10,156 10,156 0,000
23 2607L Majdany - Zagłoba 0+000 1+895 1,895 1,895 0,000
24 2608L Braciejowice - Kol. Koło - dr. pow. 2605L 0+000 4+484 4,484 4,484 0,000
25 2609L dr. pow. 2606L - Chodlik - Wrzelów 0+000 8+936 8,936 5,379 3,557
26 2610L Trzciniec - Opole Lubelskie - dr. woj. 824 0+000 5+896 5,896 0,000 5,896
27 2611L Chodlik - Bielsko - Kazimierzów 0+000 6+382 6,382 3,358 3,024
28 2612L Karczmiska - Kolonia Rzeczyca 0+000 5+250 5,250 5,250 0,000
29 2613L Karczmiska - Noworąblów 2+525 8+010 5,485 5,485 0,000
30 2614L Karczmiska - Wymysłów - Kolonia Niezabitów 0+000 8+480 8,480 8,480 0,000
31 2615L Głusko - Wolica - Kowala 0+000 5+858 5,858 5,858 0,000
32 2616L Kowala - Spławy - Łubki 0+000 6+800 6,800 2,455 4,345
33 2617L Pustelnia - Trzebiesza - Darowne 0+000 3+417 3,417 3,417 0,000
34 2618L Opole Lubelskie - Grabówka - Plizin - Dąbrowa 0+868 9+444 8,576 3,914 4,662
35 2619L Darowne - Poniatowa 0+000 1+400 1,400 0,000 1,400
36 2620L Emilcin - Ruda Maciejowska - Dębiny - Plizin 0+000 5+428 5,428 5,428 0,000
37 2621L Emilcin - Skoków 0+000 2+042 2,042 2,042 0,000
38 2622L Opole Lubelskie -Skoków -Białowoda - Kol. Boby 2+596 13+365 10,769 10,769 0,000
39 2623L Kolonia Łaziska - Elżbieta - Skoków 0+000 9+652 9,652 3,722 5,930
40 2624L Janiszów - Kosiorów - Kamionka 0+000 6+056 6,056 6,056 0,000
41 2625L Piotrawin - Zgoda - dr. pow. 2605L 0+000 7+237 7,237 4,615 2,622
42 2626L Wrzelowiec - Kręciszówka - Puszno Godowskie 0+000 10+551 10,551 10,551 0,000
43 2627L Leonin - Wandalin 0+000 5+166 5,166 5,166 0,000
44 2628L Komaszyce - Puszno Godowskie 0+000 2+012 2,012 2,012 0,000
45 2629L Ruda Maciejowska - Lipiny - Adelina - Trzciniec 0+000 8+041 8,041 5,095 2,946
46 2630L Poniatowa - (ul. Fabryczna - część) - Chodel 2+189 10+386 8,197 8,197 0,000
47 2631L Ratoszyn - Wierzbica 0+000 4+550 4,550 3,355 1,195
48 2632L Puszno Godowskie - Antonówka - Godów 0+000 3+337 3,337 3,337 0,000
49 2633L Granice - Świdno 0+000 3+327 3,327 3,327 0,000
50 2634L Kluczkowice - Świdry - Zadole - Wandalin 0+000 12+418 12,418 10,438 1,980
51 2635L Niesiołowice - Nietrzeba 0+000 6+565 6,565 6,565 0,000
52 2636L Wrzelowiec - Chruślina - Idalin 0+000 10+186 10,186 8,157 2,029
53 2637L Józefów - Chruślina - Wierzbica 2+450 14+075 11,625 11,625 0,000
54 2638L Krasne - Owczarnia - Boby Wieś 0+000 7+431 7,431 7,431 0,000
55 2639L Józefów nad Wisłą - Boiska - Dzierzkowice 0+269 14+564 14,295 14,295 0,000
56 2640L Boiska - Idalin - dr. pow. 2702L 0+000 5+520 5,520 4,845 0,675
57 2641L Boiska - Stefanówka - Miłoszówka 0+000 6+164 6,164 6,164 0,000
58 2642L Prawno - Dębniak - Miłoszówka 0+000 7+400 7,400 4,343 3,057
59 2643L Popów - Dębniak 0+000 2+500 2,500 0,000 2,500
60 2644L Bliskowice - Natalin - Miłoszówka - Grabówka Stara - Księżomierz 4+950 6+288 1,338 1,338 0,000
61 2645L Puszno Godowskie - Świdno 0+000 4+433 4,433 2,428 2,005
RAZEM 390,380 335,048 55,332

 

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO
W GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIAST

                  OPOLE LUBELSKIE

Lp. Numer Drogi Nazwa ulicy Długość Długość odcinka o nawierzchni twardej Długość odcinka o nawierzchni gruntowej
1 2651L Aleja Sześćsetlecia 0,800 0,800 0
2 2652L Długa 1,254 1,254 0
3 2653L Kolejowa 0,506 0,506 0
4 2654L Parkowa 0,612 0,612 0
5 2655L Partyzancka 0,352 0,352 0
6 2656L Podzamcze 1,484 1,484 0
7 2622L Przemysłowa (w ciągu drogi 2622L) 2,596 2,596 0
8 2618L Rybacka (w ciągu drogi 2618L) 0,868 0,868 0
9 2610L Szkolna (w ciągu drogi 2610L) 1,825 1,825 0
Razem 10,297 10,297 0

                   PONIATOWA

Lp. Numer Drogi Nazwa ulicy Długość Długość odcinka o nawierzchni twardej Długość odcinka o nawierzchni gruntowej
1 2646L 1 - go Maja 0,274 0,274 0
2 2648L Młodzieżowa 0,252 0,252 0
3 2649L Słoneczna 0,225 0,225 0
4 2650L Szkolna 0,773 0,773 0
5 2552L Fabryczna (w ciągu drogi 2552L) 0,686 0,686 0
6 2630L Fabryczna (w ciągu drogi 2630L) 2,189 2,189 0
7 2237L Kraczewicka  (w ciągu drogi 2237L) 2,792 2,792 0
8 2552L Kraczewicka  (w ciągu drogi 2552L) 0,219 0,219 0
9 2552L Nałęczowska (w ciągu drogi 2552L) 0,764 0,764 0,0
10 2619L Darowne - Poniatowa
(w ciągu drogi 2619L)
2,400 0,000 2,400
11 2617L Trzebiesza - Darowne
(w ciągu drogi 2617L)
0,550 0,000 0,550
12 2552L Wylotowa (w ciągu drogi 2552L) 0,960 0,960 0
Razem 12,084 9,134 2,950

                  JÓZEFÓW NAD WISŁĄ

Lp. Numer Drogi Nazwa ulicy Długość Długość odcinka o nawierzchni twardej Długość odcinka o nawierzchni gruntowej
1 2637L Urzędowska(w ciągu drogi 2637L) 2,450 2,450 0
2 2639L Powstańców(w ciągu drogi 2639L) 0,269 0,269 0
Razem 2,719 2,719 0

 

WYKAZ MOSTÓW NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO

Lp. Nr drogi Nazwa drogi km Przeszkoda Nośność (t)
1 2247L Chodel - Borzechów - Wilkołaz 3+025 rz. Chodelka 30
2 2247L Chodel - Borzechów - Wilkołaz 5+144 rz. Chodelka 30
3 2248L Chodel - Ratoszyn - Borzechów 1+384 rz. Kożuchówka 30
4 2527L Kazimierz Dolny - Podgórz - Wilków 5+519 rz. Chodelka 42
5 2528L Kazimierz Dolny - Dobre - Wilków 8+146 rz. Chodelka 20
6 2552L Wąwolnica - Poniatowa 10+578 rz. Kowalanka 30
7 2552L Wąwolnica - Poniatowa (ul. Nałęczowska) 14+392 rz. Kraczewianka 30
8 2602L Zagajdzie - Rogów - Wólka Pol. - Kosiorów 8+560 rz. Chodelka 15
9 2602L Zagajdzie - Rogów - Wólka Pol. - Kosiorów 8+664 rz. Jankówka 8
10 2604L Wilków - Majdany - Zakrzów - Janiszów 0+048 rz. Wrzelówka 40
11 2605L Wilków - Zagłoba - Łaziska - do drogi nr 824 1+984 rz. Wrzelówka 30
12 2605L Wilków - Zagłoba - Łaziska - do drogi nr 824 5+627 rz. Wrzelówka 40
13 2606L Wilków - Wólka Polanowska - Karczmiska 1+498 rz. Chodelka 30
14 2606L Wilków - Wólka Polanowska - Karczmiska 1+793 odnoga Chodelki 30
15 2608L Braciejowice - Kol. Koło - dr. pow. 2605L 4+028 rz. Wrzelówka 30
16 2609L dr. pow. 2606L - Chodlik - Wrzelów 4+128 rz. Chodelka 30
17 2610L Trzciniec - Opole Lubelskie - dr. woj. 824 1+500 rz.Jankówka 6
18 2618L Opole Lubelskie - Grabówka - Plizin - Dąbrowa 3+308 rz. Chodelka 40
19 2620L Emilcin - Ruda Maciejowska - Dębiny - Plizin 2+598 rz. Chodelka 30
20 2622L Opole Lubelskie -Skoków -Białowoda - Kol. Boby 3+580 rz. Leonka 30
21 2630L Poniatowa  - Chodel (ul. Fabryczna - most) 0+127 rz. Poniatówka 50
22 2630L Poniatowa  - Chodel (ul. Fabryczna - kł. g.w.) 0+127 rz. Poniatówka -
23 2630L Poniatowa  - Chodel (ul. Fabryczna - kł. d.w.) 0+127 rz. Poniatówka -
24 2636L Wrzelowiec - Chruślina - Idalin 7+020 rz. Podlipie 30
25 2637L Józefów - Chruślina - Wierzbica 13+040 rz. Podlipie 30
26 2639L Józefów nad Wisłą - Boiska - Dzierzkowice 5+055 rz. Wyżnica 30
27 2639L Józefów nad Wisłą - Boiska - Dzierzkowice 9+080 rz. Wyżnica 30
28 2639L Józefów nad Wisłą - Boiska - Dzierzkowice 13+000 rz. Wyżnica 50
29 2641L Boiska - Stefanówka - Miłoszówka 0+530 rz. Wyżnica 30
30 2245L Ratoszyn - Grądy - Skrzyniec - Wierzchowiska Stare 0+031 rz. Chodelka 8
31 2617L Pustelnia - Trzebiesza - Darowne 0+085 rz. Poniatówka 30

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej